Het website-adres is: https://www.pedicure-karinvandenbulk.nl.

Dit privacystatement in het kader van de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG) geeft je inzicht in de gegevens die Pedicure Karin van den Bulk van je heeft en voor welk doel deze gegevens bewaard worden.

Pedicure Karin van den Bulk respecteert je privacy en gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

De verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens is:
Karin van den Bulk
Website: www.pedicure-karinvandenBulk.nl
Inschrijfnummer KVK: 63918897
Adres: Orchideestraat 8,  2651PX  Berkel en Rodenrijs
BTW-identificatienummer: NL001365941B93

De persoonsgegevens van cliĆ«nten (naam, emailadres, telefoonnummer) worden bewaard voor de duur die wettelijk is toegestaan. De persoons-gegevens zijn vertrekt door de betrokkene zelf bij het maken van de behandelingsafspraak. Karin van den Bulk gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de pedicure- en of voetreflexbehandeling. Je hebt op grond van art.13 lid 2 sub b AVG recht op inzage van, correctie of verwijdering van je gegevens. De gegevens worden bewaard in mijn agenda.

Contact:

Je kunt via het contactformulier contact opnemen.
telefonisch: 06-51137687
per post: Pedicure Karin van den Bulk, Orchideestraat 8,  2651PX  Berkel en Rodenrijs

Toepasselijkheid

Dit beleid en de algemene voorwaarden van Karin van den Bulk zijn van toepassing op elke overeenkomst en alle correspondentie. Karin van den Bulk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement en zal betrokkenen ervan op de hoogte brengen.

(versie 06-01-2019)